Úvodní stránka

Díky ženám převáží ve společnosti zdravý rozum

Nedáme Osmý březen, nedali jsme ho nikdy a nedáme jej ani teď, takto pozdravil účastnice a účastníky semináře spojeného se společenským setkáním u příležitosti Mezinárodního dne žen předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Na půdě Sněmovny jako hostitel symbolicky předal všem ženám kytici květin.

Kováčik poděkoval všem zástupkyním »té krásnější poloviny lidstva«, ať už jsou maminkami, manželkami, dcerami, tetami, babičkami, vnučkami, kolegyněmi, funkcionářkami společenských organizací či zastupitelkami různých stupňů zastupitelské demokracie, za práci pro rodinu i společnost. To, co stálo u zrodu tohoto mezinárodního svátku, dosud není zcela vybojováno, poznamenal Kováčik: volební právo žen na celém světě, plná účast žen ve veřejném životě, sociální a ekonomické zajištění žen a jejich rodin, dostupná zdravotní péče a úplná rovnost obou pohlaví… Ta není dosažena, jak se ukazuje na příkladu nižších mezd žen ve srovnání s muži (na srovnatelných pozicích). Kováčik připomněl, že letos 8. března vyšlo přes pět milionů španělských žen do ulic, aby dvouhodinovou stávkou protestovaly vůči nerovným platům i proti násilí na ženách, jiné ženy bojují proti sexuálnímu obtěžování atd.

»V západních zemích se dlouho bavili o lidských právech, ale až po Říjnové revoluci v Rusku se objevily první lidové komisařky (ministryně) a diplomatky, jakou byla všeobecně uznávaná první velvyslankyně Alexandra Kollontajová,« řekl ve svém vystoupení europoslanec Jiří Maštálka, který také ženám poděkoval a popřál.

Odbory a ženy k sobě patří

Poslanec Stanislav Grospič promluvil jménem Světové odborové federace, neboť jím vedené Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska patří do svazku této pokrokové odborové organizace. Vždyť odbory a ženy k sobě odedávna patří. Letošní MDŽ se koná v roce 110. výročí veřejného vystoupení newyorských švadlen za volební právo, lepší pracovní podmínky a zákaz práce dětí, zdůraznil dále. Z Evropské unie dle něho vychází faleš, neboť Unie nastoluje genderové otázky a přitom razí politiku polovičních úvazků, do nichž nastupují právě ženy. Znamená to pak jejich nižší mzdy a nižší důchody…

Grospič se též dotkl »vlny hysterie« a aktuálních událostí, které zneklidňují občany a občanky ČR i sousedního Slovenska. Vyjádřil naději, že právě díky uvážlivosti žen převáží rozumný pohled na svět.

Semináře se zúčastnily také europoslankyně Kateřina Konečná, zástupkyně čínských žen žijících v ČR či členky Divadelního spolku Karla Jaromíra Erbena ze Žebráku Anna Špotová a její vnučka Lucie Štědrá. Akci pořádaly ve sněmovních Státních aktech Republiková rada LKŽ a poslanecký klub KSČM.

Společenskou část zpříjemnilo hudební duo K-Music Nymburk Lenky a Stanislava Keithových. Hity pop-music z domova i ze zahraničí, ale i moravské lidovky doprovodili všichni svým zpěvem a potleskem… a mnozí a mnohé také tancem.

(mh)

Prohlášení Komise žen k Mezinárodnímu dni žen

 Čínské přísloví říká, že sto mužů dokáže vytvořit tábor, ale jenom žena dokáže vytvořit domov. V dobách Velké francouzské revoluce ženy prosazovaly volební právo i pro ženy a v roce 1857 textilní dělnice pochodovaly New Yorkem, požadovaly zkrácení pracovní doby na deset hodin a rovná práva. Podobně i v roce 1908 se sešlo několik tisíc žen a pochodovalo ulicemi New Yorku. Demonstrovaly za zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy.

Od roku 1911 se Mezinárodní den žen připomíná formou veřejných pochodů. Tehdy – ještě 19. března – vyšlo do ulic Německa, Rakouska – Uherska, Dánska a Švýcarska přes milion žen. Usilovaly o volební právo, právo na veřejné funkce i na práci a volaly po konci diskriminace v zaměstnání.

Dnes je tento mezinárodní svátek oslavou všech žen a připomenutím, že žádné sociální, ekonomické ani politické problémy nemohou být řešeny bez rovného zapojení žen a mužů. Ženy ale berou v průměru o 22 % nižší plat a následný rozdíl v důchodech činí 18 %, takže hovoříme o feminizaci chudoby. Ženy jsou také často obětí domácího násilí i násilí jako takového. Tyto ženy často nevyužívají účinnou pomoc ze strachu či studu. Prevence zatím není dostatečná.

V české populaci žije polovina žen a polovina mužů a v demokratické společnosti by proto zájmy žen i mužů měly být zastoupeny vyváženě. Proč tedy v politice stále z 80 procent rozhodují muži? Ženy se sice velmi aktivně a úspěšně angažují ve veřejné činnosti, ale ve vrcholové politice jich nacházíme stále jen minimálně. Musí totiž překonávat nejen nedůvěru ve své vlastní schopnosti a cítí větší odpovědnost za rodinu, ale tradičně mají také většinou více povinností i starostí s  domácností. Politika je pak historicky vnímána jako spíše „mužská záležitost“ s potřebou „ostrých loktů“ a někdy i „silného žaludku“. Jenže v politice je nanejvýš žádoucí naslouchat ostatním, hledat kompromisy a umět vyjednávat. Toto zase bývá vlastní právě ženám. Ženy u nás tvoří šedesát procent všech absolventů a absolventek vysokých škol, jsou schopnými manažerkami, vědkyněmi, podnikatelkami a působí úspěšně v mnoha profesích. Ještě před více než sto lety nebyly ženy považovány za dost chytré, aby vůbec mohly volit a i dnes mají někteří představu, že se mají ženy věnovat pouze dětem, domácnosti, vytvářet muži zázemí a být maximálně jeho ozdobou. Naštěstí už žijeme v době a ve společnosti, kde si čím dál více žen může svobodně vybrat svou cestu a spousta mužů se zase ráda a bez problémů stará o děti. Je správné, že od letošního února mohou i tatínkové po narození svého potomka být aspoň týden na placené otcovské dovolené. Na druhou stranu špatnou zprávou především pro matky samoživitelky je to, že ministryně práce a sociálních věcí za ANO nedávno odmítla návrh na tzv. zálohové výživné.

Také díky KSČM zůstal 8. březen i v polistopadové době významným dnem v kalendáři i životě České republiky. Využijme četných oslav Mezinárodního dne žen nejen k poděkování všem dívkám, matkám, babičkám a ocenění jejich práce, ale také k dalšímu úsilí za skutečné – nikoliv jen na papíře – zlepšení postavení žen ve všech oblastech našeho života.

 

Komise žen ÚV KSČM

 

 

 

 

 

 

Levicovým klubům žen je 25 let

Levicové kluby žen si v letošním roce, roce 2017, připomínají 25 let od svého zaregistrování. Jak na tuto dobu vzpomínají zakládající členky? Co je vedlo k založení takovéto organizace? Co se dělo a děje v klubech? Jak se kluby postupně rozrůstaly? Jaká je jejich činnost? Má naše snažení smysl?

Mnoho a mnoho dalších otázek nás při práci napadne. Odpovědi na většinu z nich jsme hledaly společně na celorepublikovém semináři, který se konal v sobotu 18. listopadu v Praze.

Dopoledne jsme mezi sebou přivítaly MUDr. Rostislava Čeveláka, Ph.D., který nám velmi poutavou formou pomohl orientovat se ve spleti zákonů z oblasti sociální a zdravotní. Odpoledne jsme si obrázkovým dokumentem připomněly uplynulé roky a akce, které jsme pořádaly pro sebe, ale i pro veřejnost. A pak začalo povídání, vzpomínání a nacházení odpovědí na dané otázky. Pozvání přijala čestná předsedkyně Květoslava Čelišová, přijely i některé zakládající členky. Jejich vzpomínání, vyprávění a rady byly hodně zajímavé.

K. Čelišová (vlevo) a K. Šlahúnková

Republiková rada LKŽ vydala k tomuto výročí brožuru, ve které každý kraj, každý klub, přiblížil, jak žijí svým vnitřním životem, jak se rády setkáváme na celorepublikových akcích, jak spolupracujeme s dalšími spolky a podobnými organizacemi.

Jako současná předsedkyně Republikové rady LKŽ věřím, že jdeme stále správným směrem ve šlépějích našich zakládajících členek. Podle Marušky Šmídové, která zakládala LKŽ v Praze, v jejich duchu zůstáváme, jsme stále milé, společenské a sociálně cítící, podáváme vždy ruku tam, kde je zapotřebí.

Děkuji touto cestou všem děvčatům – členkám, sympatizantkám, že nepodléhají tlakům dnešní doby, že stále pracují ve prospěch žen jakéhokoliv věku, že se umí semknout a společnými silami překonávají všechny strasti života, i užívají jeho radosti.

Květa ŠLAHÚNKOVÁ

 

 

 

 „Ženy nechtěly nikdy víc než rovnoprávnost“

 

Ženy na celém světě

nežádaly víc

než možnost

podílet se na krásách světa

fdim (1)

Ženy nikdy nežádaly nic víc

než rovnoprávnost

Řečeno docela prostě,

chceme politickou,ekonomickou

a sociální rovnost

 

ženy světa

(3.světová konference,Ottawa

1991)