Úvodní stránka

 

 Dne 13.prosince 2017 se zúčastnila předsedkyně Republikové rady Levicových klubů žen Mgr. Květa Šlahúnková jednání Kolegia Rady seniorů ČR. Na tomto jednání K.Šlahúnková požádala, aby se předsednictvo RS pravidelně zabývalo otázkou nízkých důchodů žen a pomohla najít podporu pro řešení. Tento požadavek Kolegium RS většinově schválilo.
Odpoledne se K.Šlahúnková zúčastnila spolu s RS setkání s prezidentem ČR Milošem Zemanem.

 

Levicovým klubům žen je 25 let

Levicové kluby žen si v letošním roce, roce 2017, připomínají 25 let od svého zaregistrování. Jak na tuto dobu vzpomínají zakládající členky? Co je vedlo k založení takovéto organizace? Co se dělo a děje v klubech? Jak se kluby postupně rozrůstaly? Jaká je jejich činnost? Má naše snažení smysl?

Mnoho a mnoho dalších otázek nás při práci napadne. Odpovědi na většinu z nich jsme hledaly společně na celorepublikovém semináři, který se konal v sobotu 18. listopadu v Praze.

Dopoledne jsme mezi sebou přivítaly MUDr. Rostislava Čeveláka, Ph.D., který nám velmi poutavou formou pomohl orientovat se ve spleti zákonů z oblasti sociální a zdravotní. Odpoledne jsme si obrázkovým dokumentem připomněly uplynulé roky a akce, které jsme pořádaly pro sebe, ale i pro veřejnost. A pak začalo povídání, vzpomínání a nacházení odpovědí na dané otázky. Pozvání přijala čestná předsedkyně Květoslava Čelišová, přijely i některé zakládající členky. Jejich vzpomínání, vyprávění a rady byly hodně zajímavé.

K. Čelišová (vlevo) a K. Šlahúnková

Republiková rada LKŽ vydala k tomuto výročí brožuru, ve které každý kraj, každý klub, přiblížil, jak žijí svým vnitřním životem, jak se rády setkáváme na celorepublikových akcích, jak spolupracujeme s dalšími spolky a podobnými organizacemi.

Jako současná předsedkyně Republikové rady LKŽ věřím, že jdeme stále správným směrem ve šlépějích našich zakládajících členek. Podle Marušky Šmídové, která zakládala LKŽ v Praze, v jejich duchu zůstáváme, jsme stále milé, společenské a sociálně cítící, podáváme vždy ruku tam, kde je zapotřebí.

Děkuji touto cestou všem děvčatům – členkám, sympatizantkám, že nepodléhají tlakům dnešní doby, že stále pracují ve prospěch žen jakéhokoliv věku, že se umí semknout a společnými silami překonávají všechny strasti života, i užívají jeho radosti.

Květa ŠLAHÚNKOVÁ

 

 

 

 „Ženy nechtěly nikdy víc než rovnoprávnost“

 

Ženy na celém světě

nežádaly víc

než možnost

podílet se na krásách světa

fdim (1)

Ženy nikdy nežádaly nic víc

než rovnoprávnost

Řečeno docela prostě,

chceme politickou,ekonomickou

a sociální rovnost

 

ženy světa

(3.světová konference,Ottawa

1991)