Úvodní stránka

dav

Chtěla bych vás seznámit s historií vzniku našeho klubu. Bylo to 18.4.1993 Levicové kluby v té době vznikaly jako Občanská sdružení na podporu levicově smýšlejících žen, protože tehdejší vedení ČSŽ směřovalo svůj program doprava.

U zrodu našeho klubu byla Jana Bystřická,Alena Pytlíková a Anděla Kalašová. Později se přidala Olga Novotná. Přihlášených žen bylo téměř 100.Protože jsme ještě neměli stávající dům v Purkynově ulici,scházely jsme se ve Svazáčku a později v budově Stavopravu na Světovaru,kde byl také Městský výbor KSČM .Větší akce jako MDŽ,Jiřinkové plesy a jiné akce jsme dělaly pod hlavičkou ČSŽ kvůli  pronájmu sálu, protože v té době byl odpor ke všemu levicovému.

První MDŽ se konal v roce 1994 v KD v Černicích Přestože to bylo na okraji města, účast byla velká. V letech  1995 a 1996 jsme slavili MDŽ v kavárně KD Peklo. Hudbu zajistil pan Kadlec,učitel hudby na Konzervatoři.Od roku 1997 se všechny akce konaly v KD JAS v Jablonského ulici.V tomto roce byla oslava MDŽ prvně také v PS PČR .Důkazem jsou podpisy a přání k našemu svátku na.př. od gen.Vacka,Miloslava Ransdorfa,Václava Exnera,Jířiny   śvorcové a Květy Cělišové v naší kronice. V listopadu téhož roku konkrétně 13.11. se konala kolaudace  stávajícího domu v

Purkynově ulici.Je třeba připomenout mnoho odpracovaných hodin na úklidu,které odpracovaly členky klubu.Byla to na.př.Jarmilka Laštovková Svatka Stehlíková,B.Vosáhlová a mnoho dalších.Vzpomínáme také na Dášu Hlavsovou

našeho ministra financí po které tuto funkci převzala Olga Novotná.Tombolu měla v péči Zdena Hodinová. Veškeré dění zapisovala do veršů Stáňa Straková, Růža Kabátníková šila panenky azvířátka,která jsme používaly jako malé dárky při různých akcich. V březnu1998 se konala republiková oslava MDž v Ostravě na zámku Statise Prusalise Dělali se také zájezdy do Terezína,Lidic a také do Plas,kde zakončila svůj pochod Rudá armáda.Od roku 1994,kdy bylo 50.výročí SNP jsme začali jezdit na tyto oslavy do Holíče,Strážnice,Tvrdonic a dalších a jezdíme dosud i když účast slábne.Jaká bývala účast dříve dokazují fotky v naší kronice. V roce 1995 se konal Jiřinkový ples ve velkém sále KD Peklo za podpory ČSŽ a Klubu vojenských důchodců. Tombola byla velká a nutno podotknout  z vlastních zdrojů.

Další velkou akcí bylo vždy  květnové setkání v Caparticích. Také zde byla vždy velká účast jak dokazují opět foto v kronice .V září 2002 se konalo třídenní setkání LKŽ v Plzni Družbě.Setkání bylo i později hodhoceno jako velmi zdařilé. V roce 2004

byl vypraven vlak na podporu  kandidující  Zdeny Hornofové do Senátu PČR.Na každé vlakové

zastávce se zpívalo a přihlížející vyjadřovali Z.Hornofové podporu.

V roce 2005 se konala první krajská oslava MDž v KD Peklo za podpory KR KSČM, LKŽ ,ČSŽ a poslanců.V lednu 2006 se stala Jana Bystřická místopředsedkyní  ÚV KSČM a rezignovala na funkci předsedkyně LKŽ v Plzni. V únoru 2006 jsem byla do funkce předsedkyně klubu zvolena já a snažím se být platnou dosud.Naše členky také pečovaly  formou úklidu o bývalé popraviště v Lobzích.podilely se také na akcích pro děti.Máme dlouhodobý  patronát nad Maruškou Potančokovou  z Domova Zvíkovecká kytička. Také spolupráce s Dětským domovem Domino v Plzni už

trvá řadu let.

Za uplynulých 25 let jsme mezi sebou přivítaly řadu významných osobností. Na MDŽ to byla 2x Marie Jarošová jedna z přeživších lidických žen a první starostka nových Lidic.Dále to byla Jiřinka Švorcová,Josef Větrovec a Netta Deborská,

členové činohry DJKT v Plzni Zvláště milá byla návštěva velvyslankyně Kuby Barbary Montalvo Alvarez

Od roku 2010 chodíme každý čtvrtek na vycházky do okolí Plzně a někdy i dále. Zúčastnit se může každá členka,ktterá má chut a čas Místa vycházek pečlivě zaznamenávala  Liduška Podlešáková za což jí patří velký dík.Nejen informace z vycházky, ale vše ostatní ukládala pečlivě do kroniky. O současném dění nebudu hovořit, protože my všechny jsme jeho  součástí.

 

Anděla Kalašová – předsedkyně LKŽ v PLzni

 

 

 

 

 

 

Levicovým klubům žen je 25 let

Levicové kluby žen si v letošním roce, roce 2017, připomínají 25 let od svého zaregistrování. Jak na tuto dobu vzpomínají zakládající členky? Co je vedlo k založení takovéto organizace? Co se dělo a děje v klubech? Jak se kluby postupně rozrůstaly? Jaká je jejich činnost? Má naše snažení smysl?

Mnoho a mnoho dalších otázek nás při práci napadne. Odpovědi na většinu z nich jsme hledaly společně na celorepublikovém semináři, který se konal v sobotu 18. listopadu v Praze.

Dopoledne jsme mezi sebou přivítaly MUDr. Rostislava Čeveláka, Ph.D., který nám velmi poutavou formou pomohl orientovat se ve spleti zákonů z oblasti sociální a zdravotní. Odpoledne jsme si obrázkovým dokumentem připomněly uplynulé roky a akce, které jsme pořádaly pro sebe, ale i pro veřejnost. A pak začalo povídání, vzpomínání a nacházení odpovědí na dané otázky. Pozvání přijala čestná předsedkyně Květoslava Čelišová, přijely i některé zakládající členky. Jejich vzpomínání, vyprávění a rady byly hodně zajímavé.

K. Čelišová (vlevo) a K. Šlahúnková

Republiková rada LKŽ vydala k tomuto výročí brožuru, ve které každý kraj, každý klub, přiblížil, jak žijí svým vnitřním životem, jak se rády setkáváme na celorepublikových akcích, jak spolupracujeme s dalšími spolky a podobnými organizacemi.

Jako současná předsedkyně Republikové rady LKŽ věřím, že jdeme stále správným směrem ve šlépějích našich zakládajících členek. Podle Marušky Šmídové, která zakládala LKŽ v Praze, v jejich duchu zůstáváme, jsme stále milé, společenské a sociálně cítící, podáváme vždy ruku tam, kde je zapotřebí.

Děkuji touto cestou všem děvčatům – členkám, sympatizantkám, že nepodléhají tlakům dnešní doby, že stále pracují ve prospěch žen jakéhokoliv věku, že se umí semknout a společnými silami překonávají všechny strasti života, i užívají jeho radosti.

Květa ŠLAHÚNKOVÁ

 

 

 

 „Ženy nechtěly nikdy víc než rovnoprávnost“

 

Ženy na celém světě

nežádaly víc

než možnost

podílet se na krásách světa

fdim (1)

Ženy nikdy nežádaly nic víc

než rovnoprávnost

Řečeno docela prostě,

chceme politickou,ekonomickou

a sociální rovnost

 

ženy světa

(3.světová konference,Ottawa

1991)