Úvodní stránka

 

 

 

 Před 75 lety 10.června 1942 v malé středočeské obci blízko Buštěhradu v okrese Kladno v Lidicích vyhasl veškerý život. Muži byli zastřeleni, ženy odvezeny do koncentračního tábora a děti usmrceny v plynové komoře. Byla to pomsta německých okupantů za smrt Reinharda Heydricha po zdařilém atentátu, který provedli parašutisté vyslaní z Velké Británie 4.června 1942. V období, které následovalo přišlo o život mnoho českých obyvatel. O život přišli i zmínění parašutisté.

Dnes již stojí nové Lidice a v místech vypálené obce je pietní místo Lidický památník. Jako každý rok i letos se konalo 10.června pietní shromáždění, které připomnělo staré rány. Představitelé státu, PČR, politických stran, mnoha organizací a spolků položili věnce nebo kytice ke společnému hrobu lidických mužů. Prostranství kolem dětského sousoší lidických dětí bylo zaplněno bílými kyticemi a hračkami. 

Pietního shromáždění se zúčastnily i ženy z Levicových klubů žen z celé ČR. Ve svých bílých halenkách a rudých stuhách byly k nepřehlédnutí. Zástupkyně jednotlivých klubů položily květiny k soše ženy s názvem „Žena s růží“, která jakoby se dívala směrem k hrobu zavražděných mužů. Na tomto místě promluvila i současná předsedkyně LKŽ Květa Šlahúnková. Upozornila na jednu podstatnou věc a to je STRACH. Ano ve společnosti se usadil pocit strachu, který v současné době ovládá mysl většiny obyvatel ČR. Je to ale především strach o mírový život. Je to strach z budoucnosti. V žádném případě nikdo nechce návrat doby před 75 lety.

My levicové ženy uděláme vše pro to, aby se už nikdy neopakovala doba, kdy ženy budou oplakávat svoje muže a děti!!!!!!!!

 

Ve dnech 19.5. – 21.5.2017 se konalo v Kroměříži  Celostátní setkání Levicových klubů žen (LKŽ). Ženy se sešly v roce 25.výročí založení  tohoto tehdy občanského sdružení (v r.1992) Celkem se sjelo do krásného moravského města přes 140 žen z celé ČR. Delegátky si schválily předem připravený program a jednací řád. S úvodním slovem vystoupila předsedkyně LKŽ z.s. Mgr. Květa Šlahúnková. Poté byly delegátky seznámeny se Zprávou o činnosti LKŽ za uplynulé dva roky a se Zprávou o hospodaření.

V pátek v podvečer přijela mezi ženy poslankyně EP za KSČM a dlouholetá poslankyně PS PČR Ing.Kateřina Konečná. Hovořila o práci evropského parlamentu a levicové frakci, kam jsou poslanci za KSČM zařazeni. Hovořila o postavení a počtu žen v EP a o genderových otázkách obecně.

Kriticky se vyjádřila o spolupráci české vlády a jednotlivých ministerstev s poslanci EP za ČR. Dokonce poukázala na to, že hodně problémů vytváří česká vláda sama špatnou a zdlouhavou komunikací s Evropskou komisí. Europoslankyně K.Konečná se také vyjádřila k  „Bílé knize“ se kterou byli poslanci PS PČR seznámeni prostřednictvím komisařky E.Jourové.

Ze sobotního programu byla velmi zajímavá beseda s Pplk.v.z. Markem Obrtelem v současnosti vedoucím lékařem záchranné služby v Kroměříži.

Jeho přednáška pod názvem „Pryč z NATO a Jak NATO“  aneb „Per bona verba venditur mala herba“ – „Řečí medovou nabízí bylinu jedovou“ byla velmi zajímavá a mnohým ženám přinesla nové informace, které se v českých médiích nedozví.

Marek Obrtel je lékař a absolvoval řadu vojenských misí právě jako lékař.Na základě vlastních prožitků a poznatků k čemu vlastně NATO slouží odešel na protest z armády ČR a odevzdal všechna vyznamenání.

Zajímavosti z jeho přednášky :

4.4.1949 – založeno NATO

14.5.1955 – založena Varšavská smlouva, zrušena v r.1991

Článek 1 Washingtonské smlouvy = zakládající článek, kde se říká, že všechny konflikty se musí řešit mírovou cestou.

Článek 5 Washingtonské smlouvy byl poprvé použit po teroristických útocích 11.9.2001, což znamená, že útok byl považován za útok proti všem 19 členským státům. G.Busch jr. památná slova – „jsme ve válce“

NATO – nástroj pro zastírání viny jednoho národa v páchání mezinárodních zločinů = princip kolektivní viny.

Toto je důvod č.1 pro vystoupení z paktu NATO, což podporují i ženy z LKŽ !!!

V sobotu ještě následovala další zajímavá beseda o životě vojáka, generála a prezidenta ČSR Ludvíka Svobody. Ten právě v Kroměříži žil se svojí rodinou. S řadou nám neznámých skutečností nás seznámila paní prof. Poláková, která vyučuje historii na vysoké škole a speciálně se věnuje právě historii rodiny L.Svobody.

V sobotu navštívila delegace žen také Dětský domov rodinného typu v Kroměříži, kde se setkala s ředitelkou  Annou Hejnovou, která ženy provedla DD a informovala o životě dětí v DD a vlastní práci vychovatelů a vychovatelek. Hovořila o problémech, které zbytečně narušují už tak těžkou, ale záslužnou práci všech, kteří vytvářejí pro jim svěřené děti rodinné zázemí. Návštěva DD zanechala v ženách silný citový zážitek.

Dva večery, které jsme ve Zlínském kraji konkrétně v Kroměříži prožily byly zpestřeny módní přehlídkou, kde se manekýnkami staly ženy z LKŽ v Kroměříži, hudbou, kulturním vystoupením dětských umělců,písničkami,scénkami a hlavně dobrou náladou.

Ve volných chvílích navštívily ženy překrásnou Květnou zahradu, muzeum a Podzámeckou zahradu se ZOO. Čtyři delegátky se rozjely za první předsedkyní LKŽ v Kroměříži Jindřiškou Churou, která žije blízko Zlína v domě pro seniory.

V neděli po obědě se delegátky rozjely do svých domovů plné nových zážitků a informací a především s přesvědčením, že LKŽ se před 25 lety nezakládaly zbytečně !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

             „Ženy nechtěly nikdy víc než rovnoprávnost“

 

Ženy na celém světě

nežádaly víc

než možnost

podílet se na krásách světa

fdim (1)

Ženy nikdy nežádaly nic víc

než rovnoprávnost

Řečeno docela prostě,

chceme politickou,ekonomickou

a sociální rovnost

 

ženy světa

(3.světová konference,Ottawa

1991)