Prohlášení LKŽ 23.6.2019 Trhová Kamenice

 Celorepublikové setkání 21. – 23. června 2019 Trhová Kamenice P R O H L Á Š E N Í Delegátky 27. celorepublikového setkání Levicových klubů žen reagovaly na současnou situaci v naší společnosti: • stále nejsme spokojeny s nerovnoprávným postavením ženy, včetně odměňování za stejně odvedenou práci • vadí nám, že 190 000 našich seniorů […]

Karlovy Vary – květen 2019

KARLOVY VARY – 16. BŘEZEN 2019  Už od včerejška prší, je sychravo a nevlídno – jako před 80. lety, kdy byla naše republika obsazena fašisty. Zlo bylo poraženo a v K.Varech panuje zcela jiná atmosféra.  Ani ošklivé počasí neodradilo zejména ženy, přijít do „Alžbětinek“ na tradiční oslavu MDŽ. Přítomné pozdravil Ivan Maštálka, kandidát  KSČM do […]