LKŽ Zlín

MDŽ po roce zase v restauraci” U Barcuchů “. V pátek dne 4.3.2016 uspořádal OV a MěV KSČM ve Zlíně za spolupráce S LKŽ tradiční oslavu MDŽ a společenský večer.Celý program moderoval již časem osvědčený předseda kulturní komise s. Novotný. Uvodem přednesl básně ženám z vlastní tvorby mladý básník,člen Unie českých spisovatelů Miroslav Josef Tomšů.Pak […]