Vzpomínka

Milé kolegyně, členky LKŽ, oznamujeme vám velmi smutnou zprávu, že už není mezi námi Jindřiška Churá ze Zlína.Patřila mezi nás, zakládající členky LKŽ. Pracovala celý život ve prospěch druhých, byla velkou sportovkyní, v LKŽ odvedla kus poctivé práce. Poslední léta žila ve velmi příjemném prostředí domova pro seniory v Lukově u Zlína. Velmi často s […]

LKŽ Zlín

MDŽ po roce zase v restauraci” U Barcuchů “. V pátek dne 4.3.2016 uspořádal OV a MěV KSČM ve Zlíně za spolupráce S LKŽ tradiční oslavu MDŽ a společenský večer.Celý program moderoval již časem osvědčený předseda kulturní komise s. Novotný. Uvodem přednesl básně ženám z vlastní tvorby mladý básník,člen Unie českých spisovatelů Miroslav Josef Tomšů.Pak […]