Poděkování

Levicový klub žen Karlovy Vary                 d ě k u j e     V červnu letošního roku se konalo v Březové u Karlových Varů celostátní setkání Levicových klubů žen. Bylo mnoho těch, kteří s přípravou a organizací pomáhali. My ale musíme poděkovat hlavně těm, kteří se velkou měrou podíleli […]

Informace z činnosti LKŽ Karlovy Vary

„Březen- za kamna vlezem“ říká naše pranostika. Ne tak naše ženy, v tomto měsíci rozkvetou, zkrásní, jsou plné energie. Maminky, babičky i prababičky, manželky, přítelkyně i milenky – slaví svůj svátek MDŽ. Zdůrazňuji slovo „mezinárodní“. Řadu let v naší „České kotlině“ vedoucí politickou garniturou neuznávaný – ale pravda zvítězila. Zejména v současné napjaté mezinárodní situaci je […]