Ženy a rodina

 

Žena a rodina je spojení, které platí od nepaměti. Pro drtivou většinu žen je rodina vždy na prvém místě. To však neznamená, že se nemůže starat i o svoji pracovní kariéru. Naopak. Aby obě funkce mohla skloubit, je zapotřebí dobré rodinné zázemí. 

 V klidném rodinném zázemí žena získává klid, pocit štěstí a uspokojení, které se zcela jistě projeví i v pracovní činnosti. O jednotlivé práce v rodině by se měli manželé (partneři) podělit a navzájem si pomáhat. I pro děti a jejich vývoj je důležité, aby viděli jak ženskou tak i mužskou roli, ale také vzájemnou spolupráci.
 
Ne nadarmo se říká že, „rodina je základ státu“