ČlánkyLKŽ Kladno

Levicové ženy v Lidicích také u Sloupu míru

Každoročně přicházejí členky LKŽ Středočeského kraje do pietního areálu v Lidicích. Přicházejí tam uctít památku německými nacisty zabitých a zmučených obyvatel, ale i přeživších. Přicházejí nejen kolem 10. června, ale i v jiných dnech, například sázet růže v tamním Růžovém sadu. Osudy Lidických a celé obce mají ve svých srdcích. Velmi pomáhá také středočeská poslankyně Miloslava Vostrá.

Letos, kdy si veřejnost připomněla 79. výročí lidické tragédie, nejprve pokládaly květiny k hrobu lidických mužů, pak u sochy Lidické ženy s růží a poté u Pomníku dětských obětí válek.

Tradiční místa svých pravidelných a častých návštěv ženy z LKŽ rozšířily o novinku, o Sloup míru, který se nachází v Růžovém sadu. Na tento štíhlý sloup bílé barvy s japonským, českým, anglickým a německým nápisem málokdo zaměří svou pozornost. Přitom stojí jen kousek od chodníku. Ani pracovnice Památníku Lidice, které se během pietního dne (sobota 12. června) pohybovaly po pietním území, nevěděly »z hlavy«, kdy vlastně byl tento sloup v Lidicích vztyčen. A tak jsem zapátrala.

Mírotvorce Masahisa Goi

Dne 31. srpna 2006 do Lidic přijela skupina japonských přátel míru vedená odkazem japonského filozofa a bojovníka za mír jménem Masahisa Goi (1916-1980). Goi si pamatoval následky svržení americké atomové bomby na japonská města v roce 1945 a vůbec následky válečného strádání, a tak začal v roce 1955 pracovat na tom, aby se lidé toužící po míru spontánně organizovali, vzájemně síťovali, povzbuzovali. Jeho cílem bylo zvyšování celosvětového povědomí o potřebě míru – pro všechny. V roce 1999 byla v Tokiu založena Goiova mírová nadace.

Na lidickém sloupu je čtyřjazyčně napsáno černým písmem »Ať mír vždy vládne na Zemi«. Sloup je vyjádřením touhy po míru a prý nevyjadřuje poselství politické, ani náboženské. Jaké tedy? Snad všelidské, i když úsilí o mír je věcí výsostně politickou.

Ve Zpravodaji OÚ Lidice z roku 2006 se k návštěvě japonských hostů píše: »Součástí vztyčení mírového sloupu, o nějž se zasloužila společnost The World Peace Society sídlící v New Yorku, bylo i originální vyjádření touhy po celosvětovém míru. Každý z účastníků slavnostního aktu vždy zamával jednou ze 192 státních vlajek a symbolicky zvolal Ať mír vždy vládne na Zemi.« Na slavnostní událost v roce 2006 přišlo do lidického Růžového sadu sedm desítek lidí.

Levicové ženy se u sloupu vyfotografovaly se Sonjou Newiakovou z německé Chotěbuzi. Zde žijí manželé-antifašisté Sonja a Frithjof Newiakovi, kteří jsou přáteli Lidic a podíleli se také na sběru finančních prostředků pro obnovu Růžového sadu poté, co byl hanebě v polistopadové době zdevastován. Manželé Newiakovi také svou iniciativou osadí Goiův mírový sloup ve svém městě. Má se tak stát letos v létě. Bude to další posel míru do množiny čtvrtmilionu takovýchto sloupů rozesetých po celém světě.

Monika HOŘENÍ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *