LKŽ ve Vrbně pod Pradědem slaví 10 let

Levicový klub žen, jenž nese jméno oblíbené herečky Jiřiny Švorcové a působí ve Vrbně pod Pradědem, žije mnoha událostmi a jeho členky jsou po celý rok velmi aktivní. Již deset let spojuje ženy, jejichž srdce tlučou nalevo. Podívejme se trošku pod pokličku aktivit klubu.

Devatenáctého února uskutečnily členky klubu výroční členskou schůzi, na které hodnotily činnost v uplynulém roce, včetně hospodaření. Byl potvrzen stávající výbor vedený předsedkyní Annou Markovou a schválen plán činnosti na letošek. Jednou z letošních aktivit byla úspěšná oslava MDŽ, která se konala 5. března ve vrbenském Středisku kultury a vzdělávání.

Členky LKŽ navrhly k ocenění Čestným občanstvím města Vrbna místopředsedkyni LKŽ Ludmilu Strnadovou, která pracuje 45 let v ženském hnutí, 35 let pracovala v Českém svazu žen v různých funkcích ve městě i na okrese. V letech 1971-1989 vykonávala funkci poslankyně ONV v Bruntále, přičemž do této funkce kandidovala právě za ČSŽ. Ludmila má velkou zásluhu na založení vrbenského LKŽ v roce 2006. Za její obětavou práci ve prospěch města by si toto ocenění zasloužila a byl by to pěkný dárek k jejímu letošnímu životnímu jubileu 80 let. I my již dopředu blahopřejeme!

Potěší děti i seniory

Dále se členky zabývaly přípravou slavnostního setkání u příležitosti desátého výročí založení vrbenského klubu, které se bude konat 16. dubna. Na toto setkání budou pozvány delegátky ze všech klubů žen Moravskoslezského kraje, nová předsedkyně Republikové rady LKŽ Květa Šlahúnková a další hosté, nesmí chybět krajská koordinátorka Jiřina Mlčáková.

Ve zprávě o činnosti za rok 2015, kterou na výroční schůzi přednesla předsedkyně Anna Marková, byla podrobně zhodnocena činnost klubu. Loni z hlavních akcí to byly tradiční oslava MDŽ, předmájová veselice a beseda s poslankyní Evropského parlamentu Kateřinou Konečnou, které se konaly ve spolupráci s místní organizací KSČM. Europoslankyně K. Konečná přijala pozvání na besedu v době, kdy působila na dětském táboře. Takže po skončení dostala jako poděkování nejen květinu, ale také mohla odvézt dětem na tábor domácí koláče, které upekly dvě členky klubu.

»Náš LKŽ organizuje každých 14 dní pravidelné návštěvy v Domově seniorů Mnichov. Střídáme se tam čtyři skupiny a přicházíme za seniory s domácími koláči. U kávy s nimi besedujeme,« sdělila Haló novinám Ludmila Strnadová. Vedení domova je rádo, že členky LKŽ přicházejí seniory potěšit, a na oplátku členky LKŽ zve na jejich slavnostní akce.

Členky LKŽ se rády pobaví. Proto v loňském roce uspořádaly čtyřikrát přátelská posezení s tancem při reprodukované hudbě, kterých se účastnili i senioři z DS Mnichov. »Na všechny zábavy a přátelská posezení připravujeme domácí bufet za lidové ceny, pečeme záviny, děláme chlebíčky,« pochlubila se Ludmila.

Již tři alba fotografií

Program klubu je velmi bohatý. Prvního srpna 2015 členky klubu zorganizovaly zájezd na přátelské setkání na Lázku u Lanškrouna, kde se setkaly s bývalou předsedkyní republikové rady Suzkou Exnerovou. A již na konci srpna jely na Slavnost česko-slovenské vzájemnosti do Brušperku. Celorepublikového třídenního setkání LKŽ ve Strakonicích se zúčastnily předsedkyně Marková a nejmladší členka Jitka Doležalová. Na podzim jela předsedkyně vrbenského klubu do Prahy na setkání s novou předsedkyní RR. Součástí toho byl i zajímavý program.

Členky LKŽ nezapomínají ani na své jubilantky. Vloni připravily tři členské schůze, na nichž jubilantkám ze svých řad blahopřály s kytičkou a drobným dárkem.

O své činnosti informují ve vrbenském Zpravodaji. »A jsme velmi rády, že na naši činnost dostáváme dotaci od rady města. Jsme za to vděčné, protože můžeme uskutečňovat všechny plánované akce,« vyjádřila díky Ludmila Strnadová. Všechny aktivity si vrbenské ženy dokumentují na fotografiích a zakládají do alba. Aktuální album má pořadové číslo tři, což je samo o sobě důkazem, že ženy nesedí se založenýma rukama, ale žijí aktivní život.

Popřejme Levicovému klubu žen ve Vrbně pod Pradědem, všem jeho více než třiceti členkám (a také několika členům!) do dalšího desetiletí mnoho dobrých nápadů a sil k jejich uskutečnění

(ls)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.