Tiskové zprávy

Podpora polským ženám

logo

 

 

 

 

Praha, 29. září 2016
Tisková zpráva: Černý pátek pro polské ženy
V pondělí 26. 9. 2016 se před polskou ambasádou uskutečnil protest proti vývoji v oblasti potratového zákona v Polsku a za podporu reprodukčních práv polských žen. Polská vláda v pátek 23. 9. 2016 odmítla legislativní návrh, který by umožnil svobodně se rozhodnout pro potrat do 12 týdne od početí, jak je tomu ve většině evropských států.1 Tento návrh byl iniciován peticí, kterou podepsalo na 100 tisíc polských mužů a žen. Zároveň začal být projednáván návrh zákona iniciovaný stranou Právo a spravedlnost, který na popud katolické církve zakazuje zcela umělé přerušení těhotenství vyjma případů, kdy je žena přímo ohrožena na životě. Je třeba zdůraznit, že již nyní má Polsko jeden z nejpřísnějších potratových zákonu na světě. Potrat je v Polsku na rozdíl od České republiky nezákonný, s výjimkou následujících tří případů: když je těhotenství důsledkem znásilnění nebo incestu; když je život těhotné ženy v ohrožení; nebo když je plod vážně poškozen.
Nový legislativní návrh chce omezit právo na potrat i v těchto případech. Nejen to. „Vzhledem k tomu, že je prenatální testování spojeno byť s velmi malým rizikem potratu, bude zakázáno a lékaři provádějící prenatální vyšetření by mohli čelit obvinění z trestného činu. V neposlední řadě bude post-koitální antikoncepce (pilulka po) bude kvalifikována jako časný potrat a tedy zakázána (podobně jako nitroděložní tělísko).“2

Ženy v Polsku by přijetím zákona zcela ztratily základní lidské právo svobodně rozhodovat o svém těle, ale také o svém životě a životě svých rodinných příslušníků. Již nyní je jim odejmuta možnost samostatně posoudit, jaké chování je v jejich individuální situaci morální a správné. Návrhem zákona se ale stávají pravidla katolické církve závazná všem polským ženám bez ohledu na jejich vyznání a individuální žebříček hodnot. Život oplodněného vajíčka tak nabývá stejné nebo dokonce vyšší hodnoty než životy žen, které je nosí ve svém těle. Svobodné rozhodnutí vystavuje ženy riziku až pětiletého vězení, stejně jako lékaře a lékařky, kteří by ji s potratem pomohli.
Navrhovaný zákon nepovede k zastavení potratů, ale k jejich vykonávání v ilegalitě, v podmínkách a praktikami ohrožujícími zdraví a život žen a k dalšímu vzrůstu potratové turistiky u těch žen, které si to mohou finančně dovolit. Již v současnosti podstoupí podle odhadů potrat v zahraničí až 150 tisíc polských žen ročně3.
Další protestní akce proti plánované potratové legislativě v Polsku se uskuteční 1. 10. 2016 od 13:00 hod na Palachově náměstí v Praze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *