LKŽ Plzeň

25 let od vzniku LKŽ v Plzni

Chtěla bych vás seznámit s historií vzniku našeho klubu. Bylo to 18.4.1993 Levicové kluby v té době vznikaly jako Občanská sdružení na podporu levicově smýšlejících žen, protože tehdejší vedení ČSŽ směřovalo svůj program doprava.

U zrodu našeho klubu byla Jana Bystřická,Alena Pytlíková a Anděla Kalašová. Později se přidala Olga Novotná. Přihlášených žen bylo téměř 100.Protože jsme ještě neměli stávající dům v Purkynově ulici,scházely jsme se ve Svazáčku a později v budově Stavopravu na Světovaru,kde byl také Městský výbor KSČM .Větší akce jako MDŽ,Jiřinkové plesy a jiné akce jsme dělaly pod hlavičkou ČSŽ kvůli  pronájmu sálu, protože v té době byl odpor ke všemu levicovému.

První MDŽ se konal v roce 1994 v KD v Černicích Přestože to bylo na okraji města, účast byla velká. V letech  1995 a 1996 jsme slavili MDŽ v kavárně KD Peklo. Hudbu zajistil pan Kadlec,učitel hudby na Konzervatoři.Od roku 1997 se všechny akce konaly v KD JAS v Jablonského ulici.V tomto roce byla oslava MDŽ prvně také v PS PČR .Důkazem jsou podpisy a přání k našemu svátku na.př. od gen.Vacka,Miloslava Ransdorfa,Václava Exnera,Jířiny   śvorcové a Květy Cělišové v naší kronice. V listopadu téhož roku konkrétně 13.11. se konala kolaudace  stávajícího domu v

Purkynově ulici.Je třeba připomenout mnoho odpracovaných hodin na úklidu,které odpracovaly členky klubu.Byla to na.př.Jarmilka Laštovková Svatka Stehlíková,B.Vosáhlová a mnoho dalších.Vzpomínáme také na Dášu Hlavsovou

našeho ministra financí po které tuto funkci převzala Olga Novotná.Tombolu měla v péči Zdena Hodinová. Veškeré dění zapisovala do veršů Stáňa Straková, Růža Kabátníková šila panenky azvířátka,která jsme používaly jako malé dárky při různých akcich. V březnu1998 se konala republiková oslava MDž v Ostravě na zámku Statise Prusalise Dělali se také zájezdy do Terezína,Lidic a také do Plas,kde zakončila svůj pochod Rudá armáda.Od roku 1994,kdy bylo 50.výročí SNP jsme začali jezdit na tyto oslavy do Holíče,Strážnice,Tvrdonic a dalších a jezdíme dosud i když účast slábne.Jaká bývala účast dříve dokazují fotky v naší kronice. V roce 1995 se konal Jiřinkový ples ve velkém sále KD Peklo za podpory ČSŽ a Klubu vojenských důchodců. Tombola byla velká a nutno podotknout  z vlastních zdrojů.

Další velkou akcí bylo vždy  květnové setkání v Caparticích. Také zde byla vždy velká účast jak dokazují opět foto v kronice .V září 2002 se konalo třídenní setkání LKŽ v Plzni Družbě.Setkání bylo i později hodhoceno jako velmi zdařilé. V roce 2004

byl vypraven vlak na podporu  kandidující  Zdeny Hornofové do Senátu PČR.Na každé vlakové zastávce se zpívalo a přihlížející vyjadřovali Z.Hornofové podporu.

V roce 2005 se konala první krajská oslava MDž v KD Peklo za podpory KR KSČM, LKŽ ,ČSŽ a poslanců.V lednu 2006 se stala Jana Bystřická místopředsedkyní  ÚV KSČM a rezignovala na funkci předsedkyně LKŽ v Plzni. V únoru 2006 jsem byla do funkce předsedkyně klubu zvolena já a snažím se být platnou dosud.Naše členky také pečovaly  formou úklidu o bývalé popraviště v Lobzích.podilely se také na akcích pro děti.Máme dlouhodobý  patronát nad Maruškou Potančokovou  z Domova Zvíkovecká kytička. Také spolupráce s Dětským domovem Domino v Plzni už

trvá řadu let.

Za uplynulých 25 let jsme mezi sebou přivítaly řadu významných osobností. Na MDŽ to byla 2x Marie Jarošová jedna z přeživších lidických žen a první starostka nových Lidic.Dále to byla Jiřinka Švorcová,Josef Větrovec a Netta Deborská,

členové činohry DJKT v Plzni Zvláště milá byla návštěva velvyslankyně Kuby Barbary Montalvo Alvarez

Od roku 2010 chodíme každý čtvrtek na vycházky do okolí Plzně a někdy i dále. Zúčastnit se může každá členka,ktterá má chut a čas Místa vycházek pečlivě zaznamenávala  Liduška Podlešáková za což jí patří velký dík.Nejen informace z vycházky, ale vše ostatní ukládala pečlivě do kroniky. O současném dění nebudu hovořit, protože my všechny jsme jeho  součástí.

 

Anděla Kalašová – předsedkyně LKŽ v PLzni

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *