Rozhovor s předsedkyní LKŽ Květou Šlahúnkovou

Přeji si návrat k lidskosti a principům důstojného života

Dnes je Mezinárodní den žen. I vaše kluby a jejich příznivkyně a příznivci v těchto dnech slaví tento krásný mezinárodní svátek. Kolik setkání a oslav vlastně konáte? Lze to spočítat?

Po celé republice pořádáme spoustu oslav MDŽ, které se opravdu nedají ani spočítat. Nejsou to jen ty oficiální, které se na mnohých místech organizují ve spolupráci s KSČM, Českým svazem žen (ČSŽ) a jinými spolky a organizacemi. V malých klubech se setkáváme při dortíku, chlebíčku, vínečku, nezapomínáme však ani na členky a ženy v okolí, které nemohou na posezení přijít, a navštívíme je u nich doma. Protože některé členky bydlí například v pečovatelských domech nebo jsou zrovna v ten den v nemocnici, kulturní program – ale i ty dobrůtky, a to i s drobným dárečkem – prostě za nimi dorazí.

Je opravdu mnoho variant připomenutí si tohoto svátku.

Jaké poselství spatřujete v MDŽ v roce 2016?

Myslím si, že ženy na celém světě řeší podobné otázky – ekonomické, profesní, sociální, společenské, volnočasové a mnoho dalších. Možná se někomu zdá, že to je přece normální, někomu se může naopak zdát, že žena v Africe řeší jiné problémy než žena v Evropě či USA. Odpověď bych našla právě v odkazu MDŽ. Je to přece Mezinárodní den žen, proto jeho poselství patří opravdu všem ženám.

Samozřejmě, že v dnešní době cítíme hlavně ekonomické a sociální rozdíly, ale věřím, že princip solidarity je uznáván po celém světě. Přála bych proto všem ženám návrat celé společnosti k lidskosti, základním principům důstojného života, respektování se.

Předpokládám, že trvá dosavadní spolupráce LKŽ se Svazem vietnamských žen, Svazem čínských žen v ČR a ČSŽ na místních úrovních, jak jste ostatně zmínila. Navázaly jste spolupráci i s některými dalšími partnery?

Spolupráce na této úrovni je pro nás velice důležitá, a proto se neustále vzájemně zúčastňujeme na akcích. Zrovna v pátek 4. března jsme se zúčastnily v Praze nádherné oslavy MDŽ Svazu vietnamských žen v ČR a i my jsme pozvaly na naši republikovou oslavu Mezinárodního dne žen v Poslanecké sněmovně (koná se tuto sobotu) všechny zástupkyně spřátelených spolků. Na místních úrovních jsou to většinou zástupkyně ČSŽ, členky Společnosti česko-kubánského přátelství, příznivkyně Spojenectví Práce a Solidarity či Rady seniorů ČR.

Podařilo se nám zapojit do Mezinárodní demokratické federace žen, také jsme navázaly užší spolupráci s Komisí žen ÚV KSČM.

LKŽ opravdu nepracuje osamoceně, vyvíjíme aktivity všemi možnými směry, aby naše činnost měla smysl a dostala se ke všem. Mnoho našich klubů spolupracuje dále například s Českým červeným křížem, Svazem diabetiků, Svazem pacientů postižených civilizačními chorobami…, je toho spoustu a nelze všechny vyjmenovat.

 Co nového je v Levicových klubech žen? Co připravujete?

U nás se děje pořád něco nového. Snažíme se neustále vymýšlet nové náměty pro činnost, která by přilákala nové členky, ale hlavně sympatizantky, jež mají srdíčko vlevo. Tradičně se pořádají akce pro děti, prodejní výstavky rukodělných prací našich žen, další a další akce.

Republiková rada LKŽ připravuje v červnu tábor pro seniorky, bude to čtyřdenní setkání v Karlovarském kraji v duchu dětského tábora s rozcvičkami, výlety, ale i posezením u táboráku s kytarou a harmonikou. Na podzim uspořádáme další praktický seminář.

Nejnovější akcí je naše prezentace z činnosti na panelech ve třetím patře budovy Politických vězňů 9 v Praze. Na fotografiích uvidíte, že se máme čím pochlubit, že naše ženy jsou akční a podnikavé. Mezi ručními dílničkami, soutěžemi pro děti a seniory, vzdělávacími semináři atd. si dokážeme najít čas na příjemná posezení a při muzice si zazpívat a zatančit. Těší nás již první ohlasy veřejnosti, že to je dobrý nápad.

Označily jste březen Měsícem žen. Jak tomu porozumět?

Každý měsíc v roce si nese nějaké označení. Březen se tradičně slavil jako Měsíc knihy. Ale kniha je přece ženského rodu…, slaví se MDŽ, slaví se Den učitelů, ale učitelek je podstatně více. Tak asi proto.

Oslavy MDŽ se proplétají skoro celým březnem, je to tedy období, kdy k nám ženám muži shlédnou trochu vlídněji, někteří přinesou kytičku, vysloví poděkování, prostě si všimnou, že tu jsme.

Ale březen je také měsíc, kdy rozkvetou první sněženky, tulipány. Ano, letos se už žlutají podběly. Prostě je to období odkládání zimních kabátů a zimní šedi a všichni se těšíme na jaro, kdy vyniká krása všech žen.

Před časem jste vypsaly v LKŽ petici za zmenšení rozdílů mezi důchody žen a mužů. Jak velký je to podle vás problém a kolik máte podpisů?

Postavení ženy v naší společnosti je historicky dané. I přes v Ústavě zakotvenou rovnost stále trvá rozdíl v odměňování žen a mužů za stejnou práci. Žena má v průměru o 22 procent nižší mzdu než má muž. Při výpočtu důchodu se jí nezapočítává ani péče o dítě, prostě v konečném vyúčtování celoživotní práce opět tratí, její důchod většinou nedosahuje celostátního průměru.

Z toho důvodu jsme sepsaly petici na zvýšení základního koeficientu pro výpočet starobního důchodu. Podpisy jsme začaly sbírat hlavně na letních akcích, dosud máme kolem tří tisíc podpisů. Je to málo na to, abychom mohly oslovit petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Byly bychom rády, kdyby se k nám přidaly i ostatní organizace, které jsme oslovily. O tomto problému se v naší společnosti hodně debatuje, ale veřejně naši petici moc nepodporují.

Republiková rada LKŽ se rozhodla, že bude dále s peticí pracovat, protože to není časově omezená záležitost. Je to problém, který je nutno řešit, a čím dříve to bude, tím dříve bude možnost ženám pomoci.

V našem listu otiskujeme pravidelně recepty našich čtenářů a čtenářek. Vaše členky mají jistě mnoho inspirativních námětů. Nechcete se s nimi podělit?

Od žen se očekává, že umí dobře vařit, péct. V televizi sice spíše vaří muži, ale ano, platí, že naše ženy vařit a péct umějí. Jejich dobroty ochutnáváte na všech akcích, kde naleznete stánek LKŽ. Na našich webových stránkách www.lkzen.cz máme odkaz na recepty a tam se objevují i různé pochoutky z regionů. Takže se určitě najdou inspirace pro čtenářky a čtenáře Haló novin.

Na našich webových stránkách najdou kontakt také případné zájemkyně o zapojení se do činnosti Levicových klubů žen. Uvítáme všechny ženy, které chtějí být činné ve společnosti a nechtějí zůstávat samy.

Jistě máte přání k MDŽ…

Mezinárodní den žen je svátkem žen na celém světě. Chtěla bych popřát nám všem klidný a pokojný život v míru. Není to vůbec přehnané přání, žena je citlivá na dění kolem sebe a vnímá nestabilitu dnešního světa.

Děvčatům z Levicových klubů žen děkuji za jejich aktivní práci, za to, že nepolevují v přenášení českých tradic na mladší, že se nebojí zapojit do politického dění. Na rozdíl od roku 1990, kdy vznikaly první kluby, nám sice chybí tehdejší euforie doby, ale nechybí nám chuť a elán do další činnosti, která je, věřím, přínosem celé společnosti.

Monika HOŘENÍ

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *