Tiskové zprávy

Istanbulská úmluva

Prohlášení  k Istanbulské úmluvě

 

Členkám a členům Levicových klubů žen není lhostejné dění v dnešním světě, v dnešní společnosti, proto se chceme vyjádřit k ratifikaci Istanbulské úmluvy. Tato úmluva je opředena mnohými záhadami, záludnostmi, pravdami či nepravdami. Po řádném prostudování a projednání v našich klubech jsme jednoznačně PROTI ratifikaci Istanbulské úmluvy.

 

V Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí se popisují různé formy násilí, popisuje se cíl a definice této Úmluvy, ale zároveň se popisuje příprava dalšího monitorovacího systému, další vznik neziskových organizací a dohledového úřadu.

 

My se ptáme PROČ by měla Česká republika ratifikovat tuto Úmluvu?

 

Česká republika má své dostatečné zákony na ochranu týraných osob, má také mechanizmy na předcházení a zabránění násilí. My odmítáme jakékoliv násilí na ženách, mužích a hlavně na dětech. Neskrývejme tento problém ale pod hlavičku genderu. Celá Úmluva potírá právo na národní zvyky, kulturu, tradice.  Konkrétní věcná ustanovení nic nového nepřináší. Je nutné zabránit násilí plošně a ne pouze na určitých minoritních skupinách. Úmluva by měla respektovat právo členské země Evropské unie, která za pomoci zákonných mechanismů chrání své obyvatelstvo před všemi formami násilí.

Zároveň však odmítáme vznik dalších sledovacích systémů, nadbytečných neziskových organizací a nepotřebného dohledového úřadu.  Tato Úmluva poskytuje pouze velmi mlhavý přehled o tom, jak by měly tyto sledovací mechanismy fungovat a především není z Úmluvy vůbec jasné jejich financování a organizace. Pro dodržování mezinárodního a národního práva je tato Úmluva nadbytečná.

 

My chceme žít bez ztráty národní identity, bez vměšování se do tradic a zvyků jiných národů, bez násilí a hrozeb ozbrojeného konfliktu. Chceme žít v míru.

 

Vážení představitelé České republiky, nezneužívejte násilí na ženách jako svůj politický obranný štít, za který schováte své mocenské cíle.

 

Proto nepodporujeme ratifikaci Istanbulské úmluvy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *